Hiển thị một kết quả duy nhất

100.000
100.000
200.000
250.000
200.000